Västra kennelklubben på Svenska mässan

Internationell utställning

Domare:Ganami Kertes Agnes (Israel)

Öppen klass  resultat:

Kv1,Kk3