Internationell utställning i Vänersborg   20110505

 Domare: Johansson Henrik

 Championklass

 Resultat: Excellent, ck, Plac 2, Best bitch3.

 Bedömning: Större typ av utmärkt typ. Flat skalle. God styrka i käkparti. Tillr stram i sin överarm. Skulle önska henne något mer lättspannad. Utmärkt päls och muskulatur.